Diëtistenpraktijk Vitalkinese
Goed om te weten

Behandeltijd
De behandeling bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. Ik voer bijvoorbeeld ook berekeningen uit, zoek nog e.e.a. voor u uit, stel een op maat gesneden voedingsadvies op en heb indien nodig mondeling en/of schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.


diabetes_fruit__site

 

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht.


Privacy
In mijn persoonlijke begeleiding is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.  Ik streef altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.

 

In het begin van het consult vraag ik uw schriftelijke toestemming om uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk vast te mogen leggen conform de AVG regels. Voor een goede begeleiding heb ik van u persoonlijke gegevens nodig die ik van u krijg via de mail of tijdens het consult. Denk hierbij aan NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres, BSN, medische gegevens etc. In sommige gevallen gaat het om zgn. "bijzondere" en/of "gevoelige" persoonsgegevens, die zijn bij mij veilig. Uw gegevens worden trouwens nooit gebruikt voor commerciële doeleinden. 

 

Uw gegevens worden tot 15 jaar na mijn begeleiding bewaard volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. 

 

Indien noodzakelijk en met uw toestemming verstrek ik gegevens aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden bijv. rapportage aan de verwijzer. Vitalkinese heeft een beveiligd patiënten dossier systeem, heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht en blijft verantwoordelijk voor de verwerking hiervan.

 

U kunt altijd uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen echter dient u hiervoor wel een persoonlijke afspraak te maken.

 

Mocht om wat voor reden de privacy in uw ogen geschaad worden, neem dan gerust contact met mij op. 

 

Meer informatie kunt u nalezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over mij als diëtist én komt u er samen met mij niet uit?

dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).